Ansprechpartner

 
Andreas Perner Zucht und Organisation
  Tel. +43 7586 20039
  Fax +43 7586 20039
  E-Mail: a.perner@euna.info
   
Günter Postler Zucht und Forschung
  Tel. +49 8093 904749
  Fax +49 8093 904749
  E-Mail: g.postler@euna.info
   
Sebastian Huismann       Zucht und Basisherde Juchowo
  Tel. +48 9437 53835
  Fax +48 9437 53822
  r.zelazna@euna.info
   
Sebastian Rid Vermarktung und Zucht
  Tel. +49 1575 7637 597
  E-Mail: s.rid@euna.info
   
Renata Zelazna Organisation Polen
  E-Mail: r.zelazna@euna.info
   
Jürgen Dedorath EDV
  E-Mail: j.dedorath@euna.info
   
Richard Storhas Administration
  E-Mail: r.storhas@euna.info